LAKKERING

Lakkering består av å påføre maling av forskjellige generiske typer på en overflate.
Det kan være elektrisk isolerende malinger, høytemperatur malinger, systemer for undervannsinstallasjoner, onshore og offshore installasjoner.
Vi tilbyr lakkering av de fleste materialer og komponenter, i henhold til kundens ønsker:
ISO 12944, Norsok M-501, TR0042 Rev. 5-7, EnFo 277-1998 / 416-2017, MODEC Petrobras, Total, BP, Saudi Aramco med mer.