BLÅSERENSING

Blåserensing populært kalt sandblåsing, er en rensingsprosess. Prosessen går ut på at trykkluft med egnet blåsemiddel, renser overflaten til ønsket beskaffenhet.
Metode og blåsemiddel avgjør overflateruhet og renhet.
Vi har spesialblåsemidler til bruk på forskjellige materialer, slik som karbonstål, syrefast, super duplex, glass, betong, glassfiber og tre.